Privacy statement MijnGezondheid.net

Privacy statement MijnGezondheid.net

Wat is MijnGezondheid.net?

MijnGezondheid.net (hierna: MGn) is een online patiëntenportaal waarmee u als patiënt op een veilige manier en op afstand kan communiceren met uw huisarts en/of apotheker. Daarnaast biedt MGn de mogelijkheid om een deel van uw dossier in te zien, afspraken te maken, medicatie te bestellen en onderzoeksresultaten te bekijken. U kunt alleen gebruik maken van MGn als uw huisarts en/of apotheker u MGn aanbiedt. Uw huisarts en apotheker bepalen in hun gebruikersportaal welke functionaliteiten voor u beschikbaar zijn. Omdat uw gegevens uiterst gevoelig van aard zijn en dus de hoogste beveiliging genieten, kunt u enkel inloggen in MGn met uw DigiD-account met sms code of met de DigiD app. MGn (PharmaPartners) heeft verder geen inzage in uw DigiD inloggegevens. DigiD valideert zelf of uw inloggegevens kloppen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in MijnGezondheid.net?

In MGn is het mogelijk om inzage te krijgen in uw medische gegevens zoals beschikbaar bij uw verschillende zorgaanbieders (huisarts en/of apotheker). Elke zorgaanbieder is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming) voor de door haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens in MGn. Wenst u dus gebruik te maken van uw privacy-rechten of heeft u anderszins vragen over uw persoonsgegevens in MGn, neem dan contact met de desbetreffende zorgaanbieder. Onder het kopje ‘mijn zorgverleners’ krijgt u een overzicht te zien van alle zorgaanbieders die u MGn aanbieden. Daarnaast biedt MGn u de mogelijkheid om afspraken te maken, te communiceren met zorgaanbieders en/of medicatie te bestellen. Deze handelingen vallen onder het medische beroepsgeheim van de door u geselecteerde zorgaanbieder(s). De zorgaanbieder met wie u wenst te communiceren, bij wie u een afspraak wilt inplannen of bij wie u een bestelling wenst te plaatsen, is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke. In MGn heeft u als enige het totaaloverzicht van uw medische gegevens zoals beschikbaar gesteld door uw verschillende zorgaanbieders.

Wanneer meerdere apothekers en/of huisartsen u MGn aanbieden, dan kunnen zij elk afzonderlijk de bij hun beschikbare dossierinformatie naar u ontsluiten via MGn. U bent de enige persoon die een dergelijk totaaloverzicht heeft van uw medische gegevens. Alle communicatie tussen u en een door u geselecteerde zorgverlener via MGn valt onder het medische beroepsgeheim van die zorgverlener en is als dusdanig strikt vertrouwelijk.

Wie is de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke?

PharmaPartners is de ICT-leverancier die MGn heeft gebouwd en onderhoudt. PharmaPartners is een Nederlands bedrijf dat al 40 jaar lang actief is binnen de zorg en ICT markt. Naast MGn biedt PharmaPartners ook de informatiesystemen Medicom en Pharmacom aan voor uw huisarts en apotheker. In deze systemen beheert uw zorgaanbieder o.a. uw medisch dossier. Aangezien zowel MGn als de informatiesystemen van uw huisarts en apotheker door PharmaPartners aangeboden worden, zijn de door u verrichte handelingen binnen MGn direct zichtbaar binnen het informatiesysteem van de zorgverlener(en dus uw dossier) en zijn uw gegevens in MGn altijd actueel. Deze integratie en communicatie tussen uw MGn account en de informatiesystemen van uw huisarts en apotheker voldoen aan de strengste informatiebeveiligingseisen. PharmaPartners ziet het beveiligen van uw gegevens als haar belangrijkste taak en is om die reden gecertificeerd. Daarnaast ondergaat PharmaPartners jaarlijks een strikte DigiD audit voor MGn.

Functionaliteiten in MijnGezondheid.net

Mijn afspraken

In MGn heeft u de mogelijkheid om een afspraak in te plannen bij uw huisarts. Deze functionaliteit is nadrukkelijk niet bedoeld voor spoedeisende zorg situaties. Neem in dat geval contact op met uw zorgpraktijk of bel 112. Als u een afspraak wilt maken, dient u een medewerker van de praktijk te selecteren, de gewenste duur, dag en tijdstip van het consult en de reden van uw bezoek. Zodra u de afspraak heeft bevestigd worden deze gegevens direct zichtbaar in de agenda van de desbetreffende zorgverlener en uw overzicht. U kunt in dit overzicht tevens terugzien welke afspraken u gepland heeft en welke afspraken u in het verleden gepland heeft. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een afspraakherinnering in te stellen.

Mijn dossier

U kunt uw zorgverleners, indien zij MGn aanbieden, verzoeken om (delen van) uw medisch/medicatie dossier (waaronder correspondentie, episodes en consultregistraties) beschikbaar te stellen aan u in MGn. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverlener.

‘Overgevoeligheden & bijzonderheden’ toont alle gegevens die u gedeeld heeft met uw huisarts en/of apotheker of over u bekend zijn, die relevant kunnen zijn voor uw behandeling en/of medicatiegebruik, denk bijvoorbeeld aan zwangerschap of diabetes. ‘Laboratoriumuitslagen’ geeft u inzage in de uitslagen van de in opdracht van uw huisarts aangevraagde laboratoriumonderzoeken. Heeft uw huisarts uitslagen beschikbaar, maar zijn deze nog niet zichtbaar in MGn? Neem dan contact met de desbetreffende huisarts. Deze gegevens worden uiteraard enkel aan u getoond en niet gedeeld met andere zorgverleners.

Bieden meerdere apothekers en/of huisartsen u MGn aan, dan kunnen zij elk afzonderlijk de bij hun beschikbare dossierinformatie naar u ontsluiten via MGn. U bent dan ook de enige persoon die een dergelijk totaaloverzicht heeft van uw medische gegevens. Alle communicatie tussen u en een door u geselecteerde zorgverlener via MGn valt onder het medische beroepsgeheim van die zorgverlener en is als dusdanig strikt vertrouwelijk.

Mijn medicijnen

Biedt uw apotheek of huisarts MGn aan, dan kunt u inzage krijgen in uw medicatiegegevens, alsmede herhaalmedicatie bestellen. Deze functionaliteit is gekoppeld aan het informatiesysteem van zowel uw apotheker(s), als van uw huisarts. Zo krijgt u inzage in de meest recente medicatiegegevens en herhaalrecepten zodat u snel en veilig medicatie kan bestellen. In ‘medicijnen bestellen’ kunt u medicijnen bestellen. De huisarts of apotheker krijgt vervolgens direct uw bestelling binnen. Mist u informatie of heeft u anderszins vragen over deze functionaliteit, neem dan contact op met uw huisarts of apotheker. Alle communicatie en medicatiebestellingen via MGn vallen onder het medisch beroepsgeheim van de desbetreffende apotheker en zijn als dusdanig strikt vertrouwelijk.

De functionaliteit ‘medicatie overzicht’ werkt op een vergelijkbare manier als ‘mijn onderwerpen’. U kunt hier inzage krijgen in uw actuele medicatieoverzicht, zoals beschikbaar bij uw huisarts en/of apotheker(s). Heeft u meerdere apothekers in MGn, dan bent u de enige die een dergelijk medicatie overzicht heeft. Mist u hier informatie, is de informatie onjuist, of heeft u andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de in deze functionaliteit getoonde gegevens, neem dan contact op met de desbetreffende huisarts en/of apotheek.

Daarnaast kunt u in ‘overzicht afdrukken’ ook nog een medicatiepaspoort downloaden, opslaan en afdrukken. Het medicatiepaspoort is een overzicht van uw zorgverlener(s), medicijnen, overgevoeligheden en bijzonderheden, zoals beschikbaar in uw MGn account, dat u mee kunt nemen op reis. Let op: het medicatiepaspoort is geen officieel reisdocument. Als u een officieel reisdocument nodig heeft, dient u bij de apotheek na te vragen wat u voor het betreffende land nodig heeft. Indien uw apotheker MGn aanbiedt, heeft u de mogelijkheid om een actueel medicatie overzicht (AMO) uit te printen. Deze kunt u bijvoorbeeld meenemen bij een bezoek aan een specialist.

Mijn berichten

Hier kunt u online, beveiligd en vertrouwelijk communiceren met uw zorgaanbieder(s). Daarnaast krijgt u hier berichten van MGn indien er nieuwe gegevens beschikbaar zijn gesteld of wanneer MGn aangepast is in de tab systeemberichten. Alle communicatie tussen u en een specifieke zorgverlener is strikt vertrouwelijk. Door op ‘nieuw bericht’ te klikken, kunt u een bericht gaan opstellen, eventueel een bijlage toevoegen en vervolgens versturen.

Mailinstellingen

Als er nieuwe informatie beschikbaar is in MGn kunt u daar een e-mail over ontvangen. U kunt zelf kiezen bij welk type verandering u een e-mail wilt ontvangen:

 • Als er een bericht van mijn zorgverlener is
 • Als mijn zorgverlener mijn vraag of bericht beantwoord heeft
 • Als mijn dossier gewijzigd is
 • Als er een nieuwe onderzoeksuitslag is
 • Als mijn medicijnen bijna op zijn
 • Als mijn medicatieaanvraag verzonden of behandeld is door mijn zorgverlener
 • Als mijn medicijnen automatisch herhaald worden door de apotheek
 • Als een contract met een zorgverlener beëindigd is
 • Als een afspraak gemaakt is
 • Als een afspraak gewijzigd is
 • Als een afspraak bijna gaat plaatsvinden

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt door mijn zorgaanbieder in MijnGezondheid.net?

Dit is afhankelijk van de functionaliteiten die uw zorgaanbieder aan u beschikbaar stelt in MGn. Standaard (om een account aan te maken en te valideren wie u bent) worden de volgende gegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Mailadres
 • Uw zorgverleners
 • BSN

Afhankelijk van de beschikbare functionaliteiten en zorgaanbieders worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Berichten tussen u en uw huisarts en/of apotheker
 • Berichten van uw huisarts en/of apotheker
 • Uw medisch dossier zoals beschikbaar bij uw huisarts en indien opgevraagd door u:
  • Episodes; onderwerpen
  • Bijzonderheden en overgevoeligheden
  • Actuele medicatiestatus: de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen x maanden gebruikt heeft
  • Voorschriften
  • Labuitslagen
 • Uw medicatiedossier zoals beschikbaar bij uw apotheek en indien opgevraagd door u:
  • Bijzonderheden en overgevoeligheden
  • Actuele medicatiestatus: de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen x maanden gebruikt heeft
  • Afleveringen
 • Afspraakgegevens

De bovenstaande gegevens maken deel uit van uw medische dossier en uw behandeling door uw zorgaanbieder. Hierop zijn de wettelijke eisen van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing. Zo is uw zorgaanbieder wettelijk verplicht om uw dossier 20 jaar lang te bewaren. Mocht u uw account bij MGn willen beëindigen, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Verwijdert uw zorgaanbieder vervolgens uw account, dan worden de daarin opgenomen medische gegevens binnen een termijn van 3 maanden verwijderd.

Vrijwel alle communicatie en verzoeken die u verstuurt richting uw zorgaanbieder via MGn, worden geregistreerd in het informatiesysteem van uw zorgaanbieder (uw dossier). Mocht u vóór het verwijderen van uw MGn account gebruik willen maken van u privacy-rechten, zoals het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Hij/zij zal u verzoek in behandeling nemen en indien nodig PharmaPartners verzoeken om de benodigde technische handelingen te verrichten (zoals het verwijderen van uw gegevens in MGn). Wenst u uw account ter verwijderen, neem ook dan contact op met uw zorgaanbieder. Indien u uw account beëindigd worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt door PharmaPartners in MijnGezondheid.net en voor welke doeleinden?

PharmaPartners als ICT-partner van uw huisarts en/of apotheker levert gebruikersondersteuning via haar service desk. Uw huisarts en/of apotheker kan ons bellen indien hij/zij een vraag heeft over MGn of indien zij technische ondersteuning nodig hebben. In sommige gevallen is dossier inzage door onze service medewerkers hiervoor noodzakelijk. Zij doen dit enkel indien uw zorgaanbieder ons de opdracht geeft om dit te doen of omdat wij signaleren dat de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van uw persoonsgegevens anders ernstig in gevaar kan komen. Alle medewerkers van PharmaPartners zijn zich zeer bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en bovendien gebonden aan zeer strikte contractuele geheimhouding. Heeft u vragen over de gebruikersondersteuning door PharmaPartners? Neem dan contact met uw zorgaanbieder of bel ons op 088 688 88 88.

Dus mijn medische gegevens in MijnGezondheid.net worden niet met andere partijen gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt dan wat in deze verklaring besproken is?

Inderdaad, MGn is uw portaal waarmee u vertrouwelijk kan communiceren met uw zorgaanbieder. Communicatie via MGn valt daarmee onder het medisch beroepsgeheim van uw zorgaanbieder en mag als dusdanig niet geopenbaard worden aan anderen. Alleen PharmaPartners als ICT-leverancier kan toegang krijgen tot uw gegevens indien dat noodzakelijk is voor het ondersteunen van uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder heeft heldere afspraken met PharmaPartners gemaakt over de bescherming van uw privacy.

Heeft u verder nog vragen voor ons?

PharmaPartners heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die intern toezicht houdt op uw privacy en die u kunt benaderen voor vragen over MGn. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een mail te sturen naar privacy@pharmapartners.nl.

Laatst gewijzigd op: 25 september 2020