icon

Toegankelijkheid

language icon

nl

Nederlands

English

Uw zorg regelen?

Log in met DigiDdigid icon

Privacy statement MijnGezondheid.net

Wat is MijnGezondheid.net?

MijnGezondheid.net (hierna: MGn) is een online patiënten portaal waarmee u als patiënt op een veilige manier en op afstand kan communiceren met uw huisarts en/of apotheker. Daarnaast biedt MGn de mogelijkheid om een deel van uw dossier in te zien, afspraken te maken, medicatie te bestellen en onderzoeksresultaten te bekijken. U kunt alleen gebruik maken van MGn als uw huisarts en/of apotheker u MGn aanbiedt. Uw huisarts en apotheker bepalen welke functionaliteiten voor u beschikbaar zijn. Omdat uw gegevens uiterst gevoelig van aard zijn en dus de hoogste beveiliging genieten, kunt u enkel inloggen in MGn met uw DigiD-account met sms-code of met de DigiD app.

Zowel MGn als de informatiesystemen van uw huisarts en apotheker worden door PharmaPartners aangeboden. Dit wil zeggen dat de door u verrichte handelingen binnen MGn direct zichtbaar zijn binnen het informatiesysteem van de zorgverlener. Deze integratie en communicatie tussen uw MGn account en de informatiesystemen van uw huisarts en apotheker voldoen aan de strengste informatiebeveiligingseisen. PharmaPartners ziet het beveiligen van uw gegevens als haar belangrijkste taak en is om die reden ISO 27001, 9001, NEN 7510 gecertificeerd. Daarnaast ondergaat PharmaPartners jaarlijks een strikte DigiD audit voor MGn.

Notificatie instellingen 

In sommige gevallen ontvangt u een notificatie in de vorm van een e-mail bericht zodra nieuwe informatie voor u beschikbaar is in MijnGezondheid.net. Er bestaan verschillende typen notificaties. Van het merendeel van de notificaties ontvangt u altijd standaard een e-mail, omdat deze bijdragen aan het leveren van goede zorg en uw patiëntveiligheid. Bij een aantal type notificaties heeft u de keuzemogelijkheid om deze wel of niet te ontvangen.

Notificaties waar u altijd een email van ontvangt:

 • Als uw zorgverlener u een bericht stuurt.

 • Als uw zorgverlener uw vraag of bericht beantwoord heeft.

 • Als uw zorgverlener een nieuwe onderzoek uitslag heeft gedeeld.

 • Als een medicatieaanvraag verzonden of behandeld is door uw zorgverlener.

 • Als uw medicatiebestelling automatisch herhaald wordt door uw apotheek.

 • Als een medicatiebestelling afgerond en gereed is.

 • Als een contract met een zorgverlener beëindigd is.

 • Als een afspraak gewijzigd is.

 • Als uw zorgverlener een vragenlijst heeft gedeeld.

Notificaties waar u alleen een e-mail van ontvangt als u deze expliciet heeft aangezet:

 • Als uw zorgverlener documenten heeft gedeeld.

 • Als een afspraak gemaakt is.

 • Als een afspraak bijna gaat plaatsvinden.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in MijnGezondheid.net?

In MGn is het mogelijk om inzage te krijgen in uw medische gegevens zoals beschikbaar bij uw verschillende zorgaanbieders (huisarts en/of apotheker), wanneer deze MGn aan u hebben aangeboden. Elke zorgaanbieder is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor de door haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens in MGn. Wenst u dus gebruik te maken van uw privacy-rechten of heeft u anderszins vragen over uw persoonsgegevens in MGn, neem dan contact op met de desbetreffende zorgaanbieder. Onder het kopje ‘Gegevens huisarts/apotheek’ krijgt u een overzicht te zien van de zorgaanbieders die u MGn aanbieden.

Ook biedt MGn u de mogelijkheid om afspraken te maken, te communiceren met zorgaanbieders en/of medicatie te bestellen. Deze handelingen vallen onder het medisch beroepsgeheim van de door u geselecteerde zorgaanbieder(s). De zorgaanbieder met wie u wenst te communiceren, bij wie u een afspraak wilt inplannen of bij wie u een bestelling wenst te plaatsen, is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke.

In MGn heeft u als enige het totaaloverzicht van uw medische gegevens zoals beschikbaar gesteld door de door u geselecteerde zorgaanbieders.

Wanneer meerdere apothekers en/of huisartsen u MGn aanbieden, dan kunnen zij elk afzonderlijk de bij hun beschikbare dossierinformatie naar u ontsluiten via MGn. U bent de enige persoon die een dergelijk totaaloverzicht heeft van uw medische gegevens. Alle communicatie tussen u en een door u geselecteerde zorgverlener via MGn valt onder het medische beroepsgeheim van die zorgverlener en is als dusdanig strikt vertrouwelijk.

Wie is de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke?

PharmaPartners is de ICT-leverancier die MGn heeft gebouwd en onderhoudt. PharmaPartners is een Nederlands bedrijf dat al 40 jaar lang actief is binnen de zorg en ICT markt. Naast MGn biedt PharmaPartners ook de informatiesystemen Medicom en Pharmacom aan voor uw huisarts en apotheker. In deze systemen beheert uw zorgaanbieder o.a. uw medisch dossier.

PharmaPartners is verwerker voor de systemen Medicom, Pharmacom en MGn, welke systemen door uw zorgaanbieder als verwerkingsverantwoordelijke worden afgenomen. MGn wordt derhalve door uw zorgaanbieder als verwerkingsverantwoordelijke aan u aangeboden.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt door mijn zorgaanbieder in MijnGezondheid.net?

Dit is afhankelijk van de functionaliteiten die uw zorgaanbieder aan u beschikbaar stelt in MGn. Standaard (om een account aan te maken en te valideren wie u bent) worden de volgende gegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • Geslacht

 • Mailadres

 • Uw zorgverleners

 • BSN

Afhankelijk van de beschikbare functionaliteiten en zorgaanbieders worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Berichten tussen u en uw huisarts en/of apotheker

 • Berichten van uw huisarts en/of apotheker

 • Uw medisch dossier zoals beschikbaar bij uw huisarts en indien opgevraagd door u:

  • Onderwerpen en verslaglegging

  • Bijzonderheden en overgevoeligheden

  • Actuele medicatiestatus: de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen x maanden gebruikt heeft

  • Documenten en brieven

  • Meetwaarden

  • Voorschriften

  • Lab-uitslagen

 • Uw medicatiedossier zoals beschikbaar bij uw apotheek en indien opgevraagd door u:

  • Bijzonderheden en overgevoeligheden

  • Actuele medicatiestatus: de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen x maanden gebruikt heeft

  • Afleveringen

 • Afspraakgegevens

De bovenstaande gegevens maken deel uit van uw medische dossier en uw behandeling door uw zorgaanbieder. Hierop zijn de wettelijke eisen van de Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst van toepassing. Zo is uw zorgaanbieder wettelijk verplicht om uw dossier 20 jaar lang te bewaren.

Vrijwel alle communicatie en verzoeken die u verstuurt richting uw zorgaanbieder via MGn, worden geregistreerd in het informatiesysteem van uw zorgaanbieder (uw dossier). Mocht u vóór het verwijderen van uw MGn account gebruik willen maken van u privacy-rechten, zoals het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Hij/zij zal uw verzoek in behandeling nemen en indien nodig PharmaPartners verzoeken om de benodigde technische handelingen te verrichten (zoals het verwijderen van uw gegevens in MGn). Wenst u uw account te verwijderen of beëindigen, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. In dat geval worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt door PharmaPartners in MijnGezondheid.net en voor welke doeleinden?

PharmaPartners als ICT-partner van uw huisarts en/of apotheker levert gebruikersondersteuning via haar service desk. Uw huisarts en/of apotheker kan ons bellen indien hij/zij een vraag heeft over MGn of indien zij technische ondersteuning nodig hebben. In sommige gevallen is dossier inzage door onze service medewerkers hiervoor noodzakelijk. Zij doen dit enkel indien uw zorgaanbieder ons de opdracht geeft om dit te doen of omdat wij signaleren dat de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van uw persoonsgegevens anders ernstig in gevaar kan komen. Alle medewerkers van PharmaPartners zijn zich zeer bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en bovendien gebonden aan zeer strikte contractuele geheimhouding.

Dus mijn medische gegevens in MijnGezondheid.net worden niet met andere partijen gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt dan wat in deze verklaring besproken is?

Inderdaad, MGn is uw portaal waarmee u vertrouwelijk kan communiceren met uw zorgaanbieder. Communicatie via MGn valt daarmee onder het medisch beroepsgeheim van uw zorgaanbieder en mag als dusdanig niet geopenbaard worden aan anderen. Alleen PharmaPartners als ICT-leverancier kan toegang krijgen tot uw gegevens indien dat noodzakelijk is voor het ondersteunen van uw zorgaanbieder of voor u. Uw zorgaanbieder heeft heldere afspraken met PharmaPartners gemaakt over de bescherming van uw privacy.

Heeft u verder nog vragen voor ons?

PharmaPartners heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die intern toezicht houdt op uw privacy en die u kunt benaderen voor vragen over MGn. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een mail te sturen naar privacy@pharmapartners.nl.