icon

Toegankelijkheid

language icon

nl

Nederlands

English

Uw zorg regelen?

Log in met DigiDdigid icon

Privacy statement MedGemak

Wat is MedGemak?

MedGemak (hierna: MG) is een app waarmee u als patiënt op een veilige manier en op afstand kan communiceren met uw huisarts en/of apotheker. Daarnaast biedt MG de mogelijkheid om een deel van uw dossier in te zien, afspraken te maken en medicatie te bestellen. U kunt alleen gebruik maken van MG als uw huisarts en/of apotheker u MijnGezondheid.net (hierna: MGn) en MG aanbieden. Uw huisarts en apotheker bepalen welke functionaliteiten voor u beschikbaar zijn. Omdat uw gegevens uiterst gevoelig van aard zijn en dus de hoogste beveiliging vereisen, kunt u in MG enkel inloggen met een vijf-cijferige pincode nadat u uw mobiele apparaat heeft gekoppeld aan uw MijnGezondheid.net account.

Zowel MG en MijnGezondheid.net als de informatiesystemen van uw huisarts en apotheker worden door PharmaPartners aangeboden. Dit wil zeggen dat de door u verrichte handelingen binnen MG direct zichtbaar zijn binnen het informatiesysteem van de zorgaanbieder. Deze integratie en communicatie tussen uw MijnGezondheid.net account en de informatiesystemen van uw huisarts en apotheker voldoen aan de strengste informatiebeveiligingseisen. PharmaPartners ziet het beveiligen van uw gegevens als haar belangrijkste taak en is om die reden ISO 27001, 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Daarnaast ondergaat PharmaPartners jaarlijks een DigiD audit voor MijnGezondheid.net.

Notificatie instellingen

In sommige gevallen ontvangt u een notificatie in de vorm van een pushbericht zodra nieuwe informatie voor u beschikbaar is in MG. Er bestaan verschillende typen notificaties. Van het merendeel van de notificaties ontvangt u, tenzij u dit uitzet in de instellingen van uw apparaat, altijd standaard een pushbericht omdat deze bijdragen aan het leveren van goede zorg en uw patiëntveiligheid. Bij een aantal type notificaties heeft u de keuzemogelijkheid om deze wel of niet te ontvangen.

Notificaties waar u altijd een pushbericht van ontvangt:

 • Als uw zorgaanbieder u een bericht stuurt.

 • Als uw zorgaanbieder uw vraag of bericht beantwoord heeft.

 • Als uw zorgaanbieder een nieuwe onderzoek uitslag heeft gedeeld.

 • Als een medicatieaanvraag verzonden of behandeld is door uw zorgaanbieder.

 • Als uw medicatiebestelling automatisch herhaald wordt door uw apotheek.

 • Als een medicatiebestelling afgerond en gereed is.

 • Als een afspraak gewijzigd is.

 • Als uw zorgaanbieder een vragenlijst heeft gedeeld.

Notificaties waar u alleen een pushbericht van ontvangt als u deze expliciet heeft aangezet: 

•        Als uw zorgaanbieder documenten heeft gedeeld.

•        Als een afspraak gemaakt is.

•        Als een afspraak bijna gaat plaatsvinden.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in MedGemak?

In MG is het mogelijk om inzage te krijgen in uw medische gegevens zoals beschikbaar bij uw zorgaanbieders (huisarts en/of apotheker), wanneer deze MG aan u hebben aangeboden. Elke zorgaanbieder is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor de door haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens in MG. Wenst u dus gebruik te maken van uw privacy-rechten of heeft u anderszins vragen over uw persoonsgegevens in MGn, neem dan contact op met de desbetreffende zorgaanbieder.

Ook biedt MG u de mogelijkheid om afspraken te maken, te communiceren met zorgaanbieders en/of medicatie te bestellen. Deze handelingen vallen onder het medisch beroepsgeheim van de door u geselecteerde zorgaanbieder(s). De zorgaanbieder met wie u wenst te communiceren, bij wie u een afspraak wilt inplannen of bij wie u een bestelling wenst te plaatsen, is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer meerdere apothekers en/of huisartsen u MG aanbieden, dan kunnen zij elk afzonderlijk de bij hun beschikbare dossierinformatie naar u ontsluiten via MG. U bent de enige persoon die een dergelijk totaaloverzicht heeft van uw medische gegevens. Alle communicatie tussen u en een door u geselecteerde zorgaanbieder via MG valt onder het medische beroepsgeheim van die zorgaanbieder en is als dusdanig strikt vertrouwelijk.

Wie is de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke?

PharmaPartners is de ICT-leverancier die MG heeft gebouwd en onderhoudt. PharmaPartners is een Nederlands bedrijf dat al 40 jaar lang actief is binnen de Zorg en ICT markt. Naast MG biedt PharmaPartners ook de informatiesystemen Medicom en Pharmacom aan voor uw huisarts en apotheker. In deze systemen beheert uw zorgaanbieder o.a. uw medisch dossier.

PharmaPartners is verwerker voor de systemen Medicom, Pharmacom, MijnGezondheid.net en MedGemak, welke systemen door uw zorgaanbieder als verwerkingsverantwoordelijke worden afgenomen. MG wordt derhalve door uw zorgaanbieder als verwerkingsverantwoordelijke aan u aangeboden.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt door mijn zorgaanbieder in MedGemak?

Dit is afhankelijk van de functionaliteiten die uw zorgaanbieder aan u beschikbaar stelt in MGn en MG. Standaard (om een account aan te maken en te valideren wie u bent) worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw zorgaanbieder

 Afhankelijk van de beschikbare functionaliteiten en zorgaanbieders worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Berichten tussen u en uw huisarts en/of apotheker

 • Berichten van uw huisarts en/of apotheker

 • Uw medicatiedossier zoals beschikbaar bij uw apotheek en indien opgevraagd door u:

  • Actuele medicatiestatus: de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen maandag gebruikt heeft

  • Afleveringen

 • Afspraakgegevens

De bovenstaande gegevens maken deel uit van uw medisch dossier en uw behandeling door uw zorgaanbieder. Hierop zijn de wettelijke eisen van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing. Zo is uw zorgaanbieder wettelijk verplicht om uw dossier 20 jaar lang te bewaren.

Vrijwel alle communicatie en verzoeken die u verstuurt richting uw zorgaanbieder via MG, worden geregistreerd in het informatiesysteem van uw zorgaanbieder (uw dossier). Mocht u vóór het verwijderen van uw MG account gebruik willen maken van uw privacy-rechten, zoals het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Hij/zij zal uw verzoek in behandeling nemen en indien nodig PharmaPartners verzoeken om de benodigde technische handelingen te verrichten (zoals het verwijderen van uw gegevens in MG). Wens u uw account te verwijderen of te beëindigen, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. In dat geval worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt door PharmaPartners in MedGemak en voor welke doeleinden?

PharmaPartners als ICT-partner van uw huisarts en/of apotheker levert gebruikersondersteuning via haar servicedesk. Uw huisarts en/of apotheker kan ons telefonisch bereiken indien hij/zij een vraag heeft over MG of indien zij technische ondersteuning nodig hebben. In sommige gevallen is dossierinzage door onze servicedesk medewerkers noodzakelijk. Zij doen dit enkel indien uw zorgaanbieder ons de opdracht geeft om dit te doen of omdat wij signaleren dat de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van uw persoonsgegevens anders ernstig in gevaar kan komen. Alle medewerkers van PharmaPartners zijn zich zeer bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en bovendien gebonden aan zeer strikte contractuele geheimhouding.

Dus mijn medische gegevens in MedGemak worden niet met andere partijen gedeeld of voor andere doeleinden dan wat in deze verklaring besproken is?

Inderdaad, MG is de app waarmee u vertrouwelijk kan communiceren met uw zorgaanbieder. Communicatie via MG valt daarmee onder het medisch beroepsgeheim van uw zorgaanbieder en mag als dusdanig niet geopenbaard worden aan anderen. Alleen PharmaPartners als ICT-leverancier kan toegang krijgen tot uw gegevens indien dat noodzakelijk is voor het ondersteunen van uw zorgaanbieder of voor u. Uw zorgaanbieder heeft heldere afspraken met PharmaPartners gemaakt over de bescherming van uw privacy.

Worden er nog andere gegevens van mij verwerkt?

Los van de persoonsgegevens die voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt, verzamelt MedGemak enkel anonieme technische gegevens over het gebruik van de app, prestatie indicatoren, foutrapportages, en niet-herleidbare informatie over het apparaat waarop de app gebruikt wordt. Deze gegevens worden enkel verwerkt ten einde de app te verbeteren en fouten te herstellen. De gegevens die op deze manier verwerkt worden zijn anoniem en niet tot u herleidbaar. Er worden geen tot individuele gebruikers herleidbare gegevens met derden gedeeld.


Heeft u verder nog vragen voor ons?

PharmaPartners heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die intern toezicht houdt op uw privacy en die u kunt benaderen voor vragen over MGn. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een mail te sturen naar privacy@pharmapartners.nl.