icon

Toegankelijkheid

language icon

nl

Nederlands

English

Uw zorg regelen?

Log in met DigiDdigid icon

Inlogprocedure via DigiD met sms-functie op app

Aangezien dit platform gegevens over uw gezondheid opslaat, is het van groot belang dat de informatie uit MijnGezondheid.net (MGn) goed beveiligd is. Er zijn veel omgevingen waar u in kunt loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is wellicht eenvoudiger, maar wettelijk niet toegestaan. Om de veiligheid en privacy van uw gegevens te garanderen maakt MGn gebruik van DigiD met sms of de DigiD-app. MGn voldoet daarmee aan de hoogste eisen die de Nederlandse overheid stelt aan het beveiligen van omgevingen waarin de patiënt online inzage heeft in zijn medische gegevens. Via deze inlogprocedure kunt u er vanuit gaan dat alle communicatie vertrouwelijk blijft en uw dossier ook echt alleen door u en uw zorgverlener ingezien kan worden.

Er gebeurt veel in de markt van online toepassingen in de zorg voor de patiënt. De wet- en regelgeving die hier betrekking op heeft is tevens vol in ontwikkeling. MijnGezondheid.net volgt deze ontwikkelingen nauw en draagt er zorg voor dat uw gegevens altijd volgens de eisen van de wet en richtlijnen beveiligd zijn.

Meer informatie over privacy en veiligheid kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Meer informatie over DigiD en sms of DigiD app vindt u op https://www.digid.nl/veiligheid/

Uitleg over veilig internet gebruik en mailgebruik

MGn doet er alles aan om het gebruik van MGn veilig te houden, maar u kunt hier zelf ook aan meehelpen door onderstaande tips op te volgen:

  • Houd uw computer of tablet, inclusief uw internetprogramma en antivirusprogramma’s up-to-date. Deze updates bevatten vaak beveiligingspatches.

  • Pas op voor rare berichten. Open geen e-mails of berichten van mensen die u niet kent. Als iets er vreemd uitziet, verwijder het dan.

  • Log uit wanneer u klaar bent met het gebruik van uw account.

  • Als u iets niet begrijpt, of als er iets raars gebeurt, vraag dan om hulp aan iemand die u vertrouwt. Het is oké om hulp te vragen.