Privacy statement MedGemak

Meewerken aan verbetering van MedGemak – PRIVACYVERKLARING

U kunt meewerken aan de verdere verbetering van MedGemak door ermee in te stemmen dat de app bepaalde technische gegevens over uw gebruik van de app aan de maker van MedGemak zendt.

Om welke gegevens gaat het?

Er worden voor de verbetering van MedGemak geen medische of andere gevoelige gegevens gebruikt. Het gaat alleen om technische gegevens over het gebruik van de app, bijvoorbeeld op welke knoppen u drukt, welke functies in de app worden gebruikt en hoe vaak en hoeveel inneemwekkers worden gezet, gewijzigd en verwijderd.

Als u daarmee instemt worden dergelijke gegevens door de app verzameld en van tijd tot tijd samen met een uniek nummer van uw mobiele apparaat (de ‘device ID’) aan de servers van de makers van MedGemak verzonden.

Het is niet de bedoeling dat deze gegevens aan u specifiek worden gekoppeld. De servers verwijderen zo snel mogelijk de device ID, zodat gegevens bij verdere verwerking voor dit doel niet meer tot u kunnen worden herleid. Over het algemeen worden tot u herleidbare gegevens daardoor slechts gedurende seconden voor dit doel verwerkt.

Hoe worden de gegevens verwerkt?

Deze gegevens worden alleen verzonden als u dat in MedGemak inschakelt en daarmee aan de maker van MedGemak toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door de functie in de app via het instellingenmenu uit te schakelen.

De gegevens worden alleen door de maker van MedGemak verwerkt met als doel de verbetering en verdere ontwikkeling van MedGemak. Eventuele leveranciers die door de maker van MedGemak worden ingeschakeld en die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens worden verplicht om de gegevens alleen volgens de instructies van de maker van MedGemak te verwerken en niet voor enig eigen doel van die leverancier. Er worden geen tot individuele gebruikers herleidbare gegevens met derden gedeeld en uw gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte.

Andere methoden voor de verbetering van MedGemak

Daarnaast worden bepaalde niet tot u herleidbare gegevens over de koppeling van de app met MijnGezondheid.net gebruikt voor de verbetering van MedGemak. Die gegevens worden niet afzonderlijk door de app verzonden maar ontstaan automatisch bij het gebruik van de app. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op MijnGezondheid.net.

Wat zijn mijn rechten?

Omdat sommige van de hiervoor genoemde gegevens persoonsgegevens zijn, zijn op de verwerking daarvan de geldende wettelijke privacyregels van toepassing.

Dat betekent onder meer dat u het recht hebt op inzage in en correctie van uw persoonsgegevens, en in sommige gevallen van verwijdering of overdraagbaarheid van gegevens of beperking van de verwerking daarvan. U heeft ook het recht uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de

verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Dat kan via het instellingenmenu in de MedGemak app.

Als vragen hebt over deze rechten, of als u andere vragen hebt over de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens, kun u contact opnemen met de maker van MedGemak via onderstaande contactgegevens. U hebt onder de geldende privacywetgeving ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wie is de maker van MedGemak?

De maker van MedGemak is PharmaPartners B.V., die geldt als ‘verantwoordelijke’ voor verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de verbetering van MedGemak.

Dit in tegenstelling tot de verwerking van persoonsgevens in het kader van het gebruik van MedGemak (bijv. voor inzage in uw medicatie-dossier of het aanvragen van herhaalmedicatie). Daarvoor is uw apotheker en/of huisarts de verantwoordelijke.

Voor vragen over de verbetering van de MedGemak app kunt u terecht bij PharmaPartners, Wilhelminakanaal Zuid 110a 4903 RA Oosterhout.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met uw apotheek of huisarts.