Nieuwe functionaliteit MijnGezondheid.net | Vanaf 5 februari 2020 beschikbaar

Op woensdag 5 februari 2020 installeren wij tussen 7.00 en 8.00 uur een nieuwe functionaliteit op MijnGezondheid.net (MGn). Tijdens deze installatie verwachten wij dat u geen hinder zal ondervinden in het gebruik van MGn en MedGemak. In dit nieuwsbericht lichten wij toe welke onderdelen zijn toegevoegd.

Verzoek tot vrijgave medisch dossier
De functionaliteit ‘Verzoek vrijgave medisch dossier’ geeft u de mogelijkheid om aan te geven of u inzage wilt in uw medisch dossier, zoals bekend is bij uw huisarts of apotheek. Bij de eerste keer dat u (weer) inlogt in MGn, verschijnt een scherm waar u een verzoek tot vrijgave van het medisch dossier kunt indienen.

Let op: dit scherm wordt niet getoond als het medisch dossier al is vrijgegeven.

De optie instellingen heeft een nieuw tabblad ‘Toestemmingsregistratie’, zie figuur 1. Onder dit tabblad kunt u per zorgverlener zien of uw dossier is vrijgeven of niet en of u een verzoek voor vrijgave heeft ingediend.


Figuur 1: Instellingenscherm in MGn waar een verzoek tot vrijgave van het medisch dossier kan worden ingediend.

Zodra u een verzoek heeft ingediend bij uw zorgverlener om het dossier vrij te geven, ontvangt uw zorgverlener hier een signaal van. U moet het verzoek voor vrijgave per zorgverlener indienen.