Nieuwe functionaliteit MijnGezondheid.net | Vanaf 19 juni voor u beschikbaar

Op donderdag 18 juni installeren wij tussen 20.00 uur en 23.00 uur een nieuwe versie van MijnGezondheid.net (MGn). Tijdens de installatie kan er geen gebruik gemaakt worden van MGn en MedGemak. In dit nieuwsbericht lichten wij toe welke onderdelen zijn toegevoegd.

Het ontvangen van documenten
Binnenkort is het mogelijk om documenten te ontvangen van uw huisarts. Mocht uw huisarts deze functionaliteit aanbieden, dan kunt u onder andere uw verwijs- en specialistenbrieven inzien als uw huisarts deze met u gedeld heeft. Het document kunt u inzien en downloaden in het nieuwe menu ‘mijn documenten’ onder ‘Mijn dossier’. Als uw huisarts een document heeft gedeeld, ontvangt u een systeembericht.


Inzage in de registratie van de huisarts
Vanaf 1 juli is het mogelijk meer inzage te krijgen in de verslaglegging van uw huisarts. Mocht uw huisarts deze functionaliteit aanbieden, dan kunt  u per onderwerp de (voorlopige) conclusie (E) en de gemaakte afspraken (P) over uw behandeling raadplegen. Er wordt alleen verslaglegging gedeeld die vastgelegd is door uw huisarts vanaf 1 juli.


Inzage in loggegevens
In Dossier opslaan is een nieuwe tab toegevoegd ‘Loggegevens’. Hier kunt u per MGn aanbieder zien wanneer uw zorgverlener uw medisch dossier heeft geraadpleegd. Het logbestand bevat de volgende gegevens:

– Datum: Dag wanneer uw medisch dossier is geraadpleegd
– Functie van de medewerker: De functie van de medewerker die uw medisch dossier heeft geraadpleegd
– Verantwoordelijke arts: De arts die verantwoording draagt voor de betreffende medewerker op het moment dat uw medisch dossier wordt geraadpleegd
– Organisatie: De naam van de organisatie waar de betreffende medewerker op dit moment voor werkt
– Dossier: Het type van het geraadpleegde medisch dossier
– Actie: Geeft aan wat er met het medisch dossier is gebeurd

U kunt het document downloaden als PDF.

Lichamelijk onderzoek
Binnenkort is het mogelijk om verschillende metingen van de afgelopen 14 maanden in te zien. Mocht uw huisarts deze functionaliteit aanbieden, dan kunt u de waarden bloeddruk, lengte en gewicht raadplegen van de afgelopen 14 maanden. Indien er geen waarden voor u beschikbaar zijn wordt er niets getoond.

Het kopje ‘Laboratoriumuitslagen’ is hernoemd naar ‘Mijn metingen’ en bevat nu twee tabs; laboratoriumuitslagen en lichamelijk onderzoek. Onder ‘Lichamelijk onderzoek’ kunt u de waarden  bloeddruk, lengte en gewicht inzien, mits deze beschikbaar zijn.


Coronamelding bij Mijn afspraken
Het scherm dat wordt geopend zodra u een afspraak maakt bevat een aangepaste tekst die betrekking heeft op het coronavirus. Bij koorts, verkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of moeilijk ademen wordt geadviseerd geen afspraak te maken via MijnGezondheid.net of de app.