Nieuwe versie MijnGezondheid.net | December 2021

Vanaf vandaag maakt u gebruik van de nieuwe versie van MijnGezondheid.net. In dit nieuwsbericht lichten wij de belangrijkste onderdelen toe die zijn toegevoegd.

Meer vernieuwde pagina’s!
De pagina’s App registeren, Berichten, Dossier opslaan en Loggegevens zijn aangepast. Per pagina is de lay-out en structuur aangepast. Ook is er gebruik gemaakt van meer kleur en iconen.

Met deze aanpassingen zijn de pagina’s toegankelijker voor u als gebruiker en voldoen we voor deze pagina’s aan de eisen omtrent toegankelijkheid. Stapsgewijs zullen ook de andere bestaande functionaliteiten worden vernieuwd.

Verbeterde berichtenmodule
De berichtenmodule in MijnGezondheid.net is vernieuwd en uitgebreid waardoor u en uw zorgverlener kunnen blijven reageren op een bericht.

Vanaf nu is het mogelijk om een gesprek aan te gaan met uw zorgverlener en berichten uit te wisselen. Voorheen had u alleen de mogelijkheid om een vraag te stellen waarop uw zorgverlener eenmalig kon reageren. Dit is aangepast waardoor u vanaf nu op een bericht kan reageren. U kunt wel pas weer reageren als uw zorgverlener een reactie heeft gestuurd.

Ook is de naam van de Berichten-tegel aangepast naar Vraag aan huisarts/apotheek. Voorheen bestond deze pagina uit vier tabs. Dit is aangepast. Als u nu op de tegel Vraag aan huisarts/apotheek klikt ziet u alleen een overzicht van al uw gesprekken. Vanuit hier kunt u ook een nieuw bericht opstellen. Bij het klikken op een gesprek opent het detailscherm waar u het gesprek kunt teruglezen.

De systeemberichten zijn hernoemd naar Meldingen en losgemaakt van de Berichten-tegel. De systeemberichten (meldingen) kunt u voortaan vinden onder het hamburgermenu of via het waarschuwingsicoon.

Locatie keuze bij medicijnen bestellen
Sommige apotheken hebben meerdere locaties waar u medicijnen kunt ophalen, denk bijvoorbeeld aan een afhaalkluis buiten bij de apotheek. Uw apotheek kan ervoor kiezen om deze locaties ook beschikbaar te stellen in MijnGezondheid.net.

Indien uw zorgverlener gebruik maakt van deze functionaliteit ziet u bij het bestellen van medicijnen deze verschillende locaties. Zodra u op een medicijn klikt en voor ophalen kiest, verschijnt de lijst met de beschikbare locaties waar u uw medicijnen kunt ophalen.

Kleine verbeteringen

• U wordt via de waarschuwingsiconen rechtsboven op de hoogte gesteld van nieuwe gesprekken of meldingen. Op deze manier ziet u gelijk of er openstaande acties, gesprekken of meldingen zijn.

• Als u de optie heeft om een afspraak te maken bij de huisarts ziet u nu voortaan ook de afspraakreden in het overzicht staan voor afspraken die zijn ingepland door uw huisarts. Het kan zijn dat er niet altijd een reden wordt ingevuld door de huisarts, waardoor deze leeg is.

• Verschillende fouten en inconsistenties opgelost. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van security.