Nieuwe versie MijnGezondheid.net | 24 maart 2022

Vanaf vandaag maakt u gebruik van de nieuwe versie van MijnGezondheid.net. In dit nieuwsbericht lichten wij de belangrijkste onderdelen toe die zijn toegevoegd.

Meer vernieuwde pagina’s!
De pagina’s Registreren, Mijn medicijnen en Mijn dossier zijn aangepast. Per pagina is de lay-out en structuur aangepast. Ook is er gebruik gemaakt van meer kleur en iconen.

Met deze aanpassingen zijn de pagina’s toegankelijker voor u als gebruiker.

Mijn medicijnen
De tegels Medicijnen bestellen en Medicijnoverzicht zijn vernieuwd. Het bestellen van medicijnen verloopt via een nieuwe flow, iedere stap in het bestelproces wordt duidelijk kenbaar gemaakt middels iconen bovenaan de pagina.

Het medicijnoverzicht is vernieuwd. In dit overzicht kunt u zelf medicatie toevoegen en ervoor kiezen het overzicht uit te printen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen actuele medicatie (blauw met medicatie-icoon), historie medicatie (grijs) en zelf toegevoegde medicatie (blauw met personage-icoon). Ieder middel wordt afgebeeld in een apart blokje. Zodra u een middel aanklikt ziet u meer informatie over het medicijn.

Mijn dossier
De tegels Mijn onderwerpen en Mijn metingen zijn vernieuwd.

Voorheen bestond Mijn onderwerpen  uit een menu met twee opties: Onderwerpen en Overgevoeligheden & bijzonderheden. Mijn onderwerpen en Overgevoeligheden & bijzonderheden zijn nu neergezet als aparte pagina’s.

Op de Mijn onderwerpen pagina wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Onderwerpen van nu’, ‘Afgesloten onderwerpen’ en zelf toegevoegde onderwerpen. Zodra u een onderwerp aanklikt opent het onderwerp detail scherm waar u alle informatie kunt raadplegen, zoals een link naar thuisarts of de verslaglegging van de huisarts.

Overgevoeligheden en Bijzonderheden, Metingen van de huisarts en Uitslagen van de huisarts zijn vanaf nu aparte pagina’s.

 

Eigen metingen invoeren en bekijken
Indien uw huisarts Zelfmetingen aanbiedt heeft u vanaf nu de mogelijkheid om zelfmetingen in te voeren in MijnGezondheid.net en deze door te sturen naar uw huisarts.

Dit kunt u herkennen aan de tegel Eigen metingen delen en bekijken die op de hoofdpagina aanwezig is als dit wordt aangeboden.

U kunt de volgende metingen invoeren: bloeddruk, lichaamsgewicht, hartfrequentie en glucose. U kunt de ingevoerde waarde niet meer wijzigingen.


Kleine verbeteringen

  • Vanaf nu heeft u de mogelijkheid om gesprekken uit te printen. Open de pagina Vragen en Antwoorden en open een gesprek. Klik met de rechtermuisknop op het scherm en selecteer Printen. Het print overzicht wordt geopend.
  • Vanaf nu is het alleen nog mogelijk om het medicatiepaspoort en/of actueel medicatie overzicht (AMO) op te slaan. De knop afdrukken is weggehaald.
  • Het logo van de tegel van Moet Ik Naar De Dokter? is aangepast naar het koffer logo.
  • Verschillende fouten en inconsistenties opgelost. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van security.

 

Let op: De MedGemak app is vernieuwd.
Download de nieuwe app ‘MedGemak+’ in de App Store of Google Play Store.

Wilt u weten hoe u de app kunt koppelen aan MijnGezondheid.net?
Bekijk de instructievideo.