Nieuwe versie MedGemak | 1 november 2019

Vanaf vandaag staat de nieuwe versie van de app MedGemak live in de Apple Store en Google Play Store. In dit nieuwsbericht lichten wij toe welke onderdelen in de nieuwe versie zijn toegevoegd of gewijzigd.

 

UI verbetering nieuwere iPhone toestellen

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor nieuwere modellen iPhones. Voorheen viel de menuknop, linksboven in het scherm deels samen met de iOS functie om naar een voorgaande app te gaan. De knop van de winkelwagen in het medicatieoverzicht viel deels samen met de iOS functie van het bedieningspaneel en bij het invoeren van de pincode viel de ‘0’ deels samen met de homeknop van het toestel. Deze versie heeft deze fouten opgelost, waardoor gebruikers met een nieuwere iPhone geen hinder meer ondervinden in het gebruik met deze knoppen.


Verbetering voor Android toestellen 

Het gedrag van de “terug”-knop in MedGemak op Android-apparaten is verbeterd. Wanneer u op de ‘terug’ knop drukte, werd de app zonder bevestigingsvraag afgesloten. Het gedrag van deze knop is aangepast, waardoor u vanaf deze versie bij het klikken op deze knop, één scherm terug gaat. Wanneer de knop wordt ingedrukt vanuit het hoofdscherm, verschijnt er een pop-up met de vraag of de app mag worden afgesloten ja of nee.

Pushberichten inneemwekker
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de inneemwekker bij het sturen van medicatieherinneringen. Voorheen kwamen de pushberichten van de inneemwekker na verloop van tijd niet meer aan. Dit probleem zou in de meeste gevallen verholpen moeten zijn.

Verbeteringen voor afspraak maken
Bij het maken van een afspraak vult u de afspraakreden in. In deze versie is een verbetering doorgevoerd waarbij een foutmelding verschijnt indien u geen reden invult. Het maximaal aantal karakters dat kan worden ingevuld bij de afspraakreden is 400. Ook is de lay-out van de afspraakreden aangepast.

Een tweede verbetering is doorgevoerd in de beschikbare tijdsloten. In de vorige versie kwam het soms voor dat beschikbare tijdsloten voor afspraken aan het begin van de maand soms onterecht niet werden getoond, terwijl deze in MijnGezondheid.net wel zichtbaar waren. Vanaf deze versie toont MedGemak dezelfde beschikbare tijdsloten bij het maken van een afspraak als in MijnGezondheid.net.

 

Verbetering in bericht sturen
De “Locatie”-knop in de functionaliteit “Nieuw bericht” werkte in sommige gevallen niet goed, waardoor het bericht niet verstuurd kon worden. Dit is opgelost.

Verbetering bij het inloggen
In MedGemak kwam het voor dat u na het inloggen soms automatisch direct werd uitgelogd. Dit probleem is verholpen.

Root detectie
MedGemak kan niet gebruikt worden met apparaten die jailbreak- of roottoegang hebben. Deze controle ging in sommige gevallen onterecht af, waardoor de app niet gebruikt kon worden. De controle hierop is in deze versie verbeterd om onterechte blokkades te voorkomen.