Voorwaarden MedGemak

Gebruiksvoorwaarden MedGemak

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de applicatie MedGemak (de gebruiker van MedGemak wordt hierna aangeduid als ‘u’ of ‘uw’). MedGemak wordt u aangeboden door uw zorgverlener als onderdeel van uw geneeskundige behandelovereenkomst. De applicatie is gebouwd en wordt beheerd door PharmaPartners B.V., gevestigd Wilhelminakanaal Zuid 110a, 4903 RA Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51494752 (“PharmaPartners B.V.).

Door gebruik te maken van MedGemak gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing tot MedGemak van uw toestel is verwijderd.

Artikel 1 – Registreren en inloggen in MedGemak

 • Met de MedGemak App kunt u met uw zorgverlener onderling informatie uitwisselen. Daarnaast kunt u gebruik maken van verschillende online diensten welke door de zorgverlener wordt aangeboden (bijvoorbeeld: herhaalmedicatie online bestellen via MedGemak). Welke diensten worden aangeboden is afhankelijk van uw zorgverlener.
 • Om gebruik te maken van MedGemak heeft u allereerst een account nodig voor MijnGezondheid.net, het internetportaal wat beschikbaar is voor u en uw zorgverlener.
 • Als u nog geen account heeft voor MijnGezondheid.net kunt u contact opnemen met uw zorgverlener. Nadat u een account heeft verkregen voor MijnGezondheid.net en de voorwaarden heeft geaccepteerd kunt u de MedGemak App registreren.
 • Voordat u gebruik kan maken van MedGemak en de online diensten die door uw zorgverlener worden aangeboden, moet uw toestel eenmalig worden gekoppeld met uw account van MijnGezondheid.net. U koppelt uw toestel door het invoeren van een activatiecode welke u kunt raadplegen in MijnGezondheid.net. U dient hiervoor in te loggen met uw account in MijnGezondheid.net via DigiD. Door in te loggen met DigiD bevestigd u, uw identiteit. Door het invullen van de activatiecode en uw geboortedatum in de MedGemak App kunt uw het registratieproces voltooien en is uw toestel gekoppeld.
 • Om de veiligheid van uw gegevens en uw account te beschermen, wordt u gedurende het registratieproces gevraagd een vijfcijferige toegangscode aan te maken. Deze toegangscode heeft u vervolgens nodig om toegang te krijgen tot de MedGemak App.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de DigiD gegevens voor MijnGezondheid.net en de aangemaakte toegangscode. U dient deze beide strikt geheim te houden voor derden. U bent zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via uw account.

Artikel 2 – Rechten en plichten van de patiënt

 • De arts en/of apotheker geven aan welke onderdelen van MedGemak voor u als patiënt beschikbaar zijn en u dient hiermee akkoord te gaan. Uw zorgverlener kan de functionaliteit gedurende het gebruik wijzigen.
 • U bent verplicht aanwijzingen van uw zorgverlener over het gebruik van MedGemak op te volgen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op of via MedGemak toegankelijke informatie.
 • U houdt er rekening mee dat de informatie in MedGemak onvolledig kan zijn. Wenst U gebruik te maken van Uw privacy-rechten, zoals Uw recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, aanvulling, bezwaar of overdraagbaarheid, neem dan contact op met Uw Zorgverlener.
 • De zorgverlener heeft het recht om op ieder moment de online dienstverlening via MedGemak te beëindigen.

Artikel 3 – Rechten en plichten voor uw zorgverlener

 • De rechten en plichten die de arts of apotheker heeft als het gaat om de behandeling van de patiënt, zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De online diensten die uw zorgverlener via MedGemak aanbiedt, vallen ook onder de werking van deze wet.
 • De zorgverlener kan zien wanneer u voor het laatst bent ingelogd en ontvangt niet herleidbare gebruikersstatistieken, daarnaast ziet uw zorgverlener alleen informatie die u nadrukkelijk en rechtstreeks aan hem/haar verstrekt en verklaart deze alleen te gebruiken in het kader van de behandeling.
 • Uw zorgverlener is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke geheimhoudingsplicht.
 • Uw zorgverlener handelt in overeenstemming met de richtlijnen die binnen de beroepsgroep gehanteerd worden voor online-dienstverlening.

Artikel 4 – Beschikbaarheid

 • Uw zorgverlener garandeert niet dat MedGemak altijd beschikbaar is en foutloos functioneert.
 • PharmaPartners kan regelmatig updates uitbrengen om nieuwe functionaliteiten aan te bieden of fouten op te lossen. Dit onderhoud kan op ieder moment plaatsvinden waarbij tijdelijk de online diensten via MedGemak niet beschikbaar kunnen zijn.
 • De updates van MedGemak worden aangeboden via de app store (Google en Apple). Er bent zelf verantwoordelijk om te controleren of er nieuwe updates zijn en deze te installeren.

Artikel 5 – Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MedGemak rusten bij PharmaPartners. Dit betekent dat de informatie en de lay-out op de schermen van MedGemak niet gekopieerd of aan anderen verstrekt mogen worden.
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de MedGemak App software en de inhoud ervan te kopiëren zonder expliciet toestemming van PharmaPartners.

Artikel 6 – Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

 • Deze gebruikersvoorwaarden mogen op ieder moment aangepast worden door PharmaPartners. De nieuwe gebruikersvoorwaarden zullen bekend gemaakt worden via de App store en in MedGemak zelf te raadplegen. Wanneer u na de inwerkintreding van de nieuwe gebruikersvoorwaarden gebruik maakt van MedGemak gaat u hiermee bij eerste gebruik akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 – Overige bepalingen

 • Het Nederlandse recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden
 • Klachten kunt u melden bij uw Zorgverlener. Deze zal u informeren over de klachtenregeling in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.